O nás

Naše firma se specializuje na zpracování soji. Extrudací získáváme z této plodiny kvalitní krmivo pro hospodářská zvířata.

Co je extrudace.

Extrudace je zpracování plodiny, v extrudéru za pomoci tlaku a teploty. Cílem tohoto procesu je především snížení obsahu antinutričních látek, nebo omezit jejich působení na minimum, zvýšit využití nejcennějších živin a získat vysoce bilkovinný a energeticky hodnotný produkt s přijatelnou dobou skladovatelnosti, určený do směsí pro výživu hospodářských zvířat.

Vliv extruze na výživné hodnoty plodiny.

Cílem tohoto procesu je snížit obsah antinutričních látek. Aktivita ureázy, která se pohybuje v surovém semeni zhruba od 2 do 10 mg N/g/min se sníží na úroveň do 0,4 mg N/g/min, což je požadavek vyhlášky č. 451/2000 Sb. Tryptisový inhybitor (TIA) klesne z původních asi 75 až 115 zhruba na 3 až 10% původní hodnoty. Dále dochází ke zmazovatění škrobu a změně struktury bílkovin. Dle cornellského systému dochází k přesunu frakce B1 do B2 a B2 do B3, což u přežvýkavců umožňuje proteinový by-pass bachoru. Vliv extruze  na vlákninu je minimální, minerální prvky jsou vůdči tomuto procesu odolné. Vitam

Jaké plodiny extrudujeme.

Sója má dnes velice významné místo v recepturách krmných dávek pro výživu hospodářských zvířat. Obsahuje v průměru 36% až 38% bílkovin, což je nejvíce ze všech polních plodin. Dále obsahuje 16 až 23% oleje, 4,5 až 5 % minerálií (Ca, K, Mg, Fe) a je bohatá na vitamín B. Na druhé straně ale sója obsahuje antinutriční látky, které je třeba upravit na stanovenou mez, k čemuž slouží právě extruze.

íny jsou citlivé, část je jich extruzí zničena. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/

Technologický postup extrudace

Základní surovina je z příjmového koše transportována kapsovým dopravníkem do zásobníku. Odtud prochází drtícím zařízením a dále do extrudéru, kde dochází k záhřevu na 130 – 140st. C. Tímto záhřatím dostáváme hodnotu ureázy do požadovaných 0,4mg N/gxmin. Přechodem do vibračního transportéru chladiče dojde k výraznému ochlazení extrudátu. Extrudát je po vychlazení transportován pásovým dopravníkem do expediční haly. Část extrudátu je lisována na lisu.

edit